Altany ogrodowe

Ceny już od 2800zł!!!


Regulamin

"ALT-DREW"
Julianpol 35
46-325 Rudniki

E-mail. kontakt@mikimarket.pl

 Prosimy o przemyślane zakupy.

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia.

Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach ,obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych, oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.1. Udzielamy gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty wydania, dostawy, lub zakończenia montażu, o ile został on nam zlecony przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem,

2. Producent daje gwarancję na brak wad fizycznych oferowanych przez siebie wyrobów,

3..Gwarancja na altany, drewutnie, domki letniskowe, mostki i wszelkie inne wyroby z drewna wykonane przez nasza firmę wynosi 12 miesięcy

4. Na gonty używane do pokryć dachowych udziela się 5 letniej gwarancji,

5. Zgłoszenia reklamacji można dokonać zarówno osobiście, jak i telefonicznie, a także listownie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail. W korespondencji należy podać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe,

6. Gwarant zobowiązuje się do naprawy, bądź usunięcia wad wyrobu lub wymiany towaru na nowy lub zwrotu gotówki i odebrania wadliwego wyrobu.

7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym transportem, (za wyjątkiem transportu pojazdami producenta) niewałaściwym magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu oraz za wady będące wynikiem niewłaściwego użytkowania.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający pomiędzy dniem zgłoszenia reklamacji, a dniem usunięcia wady.

9. Rozpatrzenie reklamacji i naprawa wyrobu nastąpi najpóźniej w okresie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

11.Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych pęknięć drewna, które wywoływane są wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i które są naturalnymi właściwościami fizycznymi drewna.Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.

12. Zmiany wyroby, które są spowodowane jego użytkowaniem nie stanowią podstaw do reklamacji.

13. Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.

Na skróty


Altany sześciokątne

nr:
1
Altana ogrodowa nr.1
- 2
Altana ogrodowa nr.2
- 3
Altana ogrodowa nr.3
- 4
Altana ogrodowa nr.4
- 6
Altana ogrodowa nr.6
- 7
Altana ogrodowa nr.7
- 8
Altana ogrodowa nr.8
- 9
Altana ogrodowa nr.9
- 10
Altana ogrodowa nr.10
- 16
Altana ogrodowa nr.16
- 17
Altana ogrodowa nr.17
- 18
Altana ogrodowa nr.18
- 19
Altana ogrodowa nr.19
- 20
Altana ogrodowa nr.20
- 21
Altana ogrodowa nr.21
- 27
Altana ogrodowa nr.27
- 30
Altana ogrodowa nr.30
- 31
Altana ogrodowa nr.31
- 32
Altana ogrodowa nr.32
-

Altana ogrodowa ośmiokątna

nr:
33
Altana ogrodowa nr.33
-

Altany kwadratowe i prostokątne

nr:
5
Altana ogrodowa nr.5
- 11
Altana ogrodowa nr.11
- 12
Altana ogrodowa nr.12
- 13
Altana ogrodowa nr.13
- 14
Altana ogrodowa nr.14
- 15
Altana ogrodowa nr.15
- 22
Altana ogrodowa nr.22
- 23
Altana ogrodowa nr.23
- 24
Altana ogrodowa nr.24
- 25
Altana ogrodowa nr.25
- 26
Altana ogrodowa nr.26
- 28
Altana ogrodowa nr.28
- 29
Altana ogrodowa nr.29
- 34
Altana ogrodowa nr.34
- 35
Altana ogrodowa nr.35
- 36
Altana ogrodowa nr.36
- 37
Altana ogrodowa nr.37
- 38
Altana ogrodowa nr.38
-

Altany parkowe

nr:
1
Altana parkowa nr.1
- 2
Altana parkowa nr.2
- 3
Altana parkowa nr.3
- 4
Altana parkowa nr.4
- 5
Altana parkowa nr.5
-

Domki ogrodowe

nr:
1
Domek ogrodowy nr.1
- 2
Domek ogrodowy nr.2
- 3
Domek ogrodowy nr.3
- 4
Domek ogrodowy nr.4
- 5
Domek ogrodowy nr.5
- 6
Domek ogrodowy nr.6
- 7
Domek ogrodowy nr.7
- 8
Domek ogrodowy nr.8
- 9
Domek ogrodowy nr.9
- 10
Domek ogrodowy nr.10
- 11
Domek ogrodowy nr.11
- 12
Domek ogrodowy nr.12
- 13
Domek ogrodowy nr.13
- 14
Domek ogrodowy nr.14
-

Domki handlowe

nr:
1
Domek handlowy nr.1
- 2
Domek handlowy nr.2
- 3
Domek handlowy nr.3
- 4
Domek handlowy nr.4
- 5
Domek handlowy nr.5
- 6
Domek handlowy nr.6
-

Garaże drewniane

nr:
1
Garaż nr.1
- 2
Garaż nr.2
- 3
Garaż nr.3
- 4
Garaż nr.4
- 5
Garaż nr.5
-

Domki narzędziowe, drewutnie

nr:
1
Domek narzędziowy nr.1
- 2
Domek narzędziowy nr.2
- 3
Domek narzędziowy nr.3
- 4
Domek narzędziowy nr.4
- 5
Domek narzędziowy nr.5
- 6
Domek narzędziowy nr.6
- 7
Domek narzędziowy nr.7
-